MOJE WIDZENIE ŚWIATA - nie koniecznie dobre, nie zawsze trafne ...ale to moje
niedziela, 26 sierpnia 2007
ewolucja
"Drogi_r" w międzyczasie zmienił się.
Ze zwykłego "drogiego" stało się "drogą".
Przestał istnieć ON, a zrodziła się ONA (ona jego).
Są różne drogi, ale Ta jest jego, tylko jego i wyłącznie jego.
Wszelkie domysły, poszukiwania nie są niczym innym
jak kroczeniem i to własnie kroczenie jest ...ową Drogą...
I tak to oto z niego stała się ona...
"drogi_r" są drogami r
Zakładki:
__________________________
1,2,3...
blogi najbliższe
FotoBlogi
Inne blogi
Kolejne blogi
Rowerowo
WWW - galerie
WWW. - kina (da których chodzę)
WWW - kosmos
WWW - rankingi i katalogi
WWW - Wschód-Zachód
Za oknem
Search Engine Optimization
Powered by  MyPagerank.Net
Licencja